Obwieszczenie z 23 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.50.2022.7) o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.50.2022.7) odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Konińskiego nr 228 z 15 marca 2017 r. ...

(znak: WA.6740.728.2016) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące budowę siłowni wiatrowej EW7 na działce o nr ewid. 136/3, 118, 115, 114, 112, 137/3, 113, 86 w m. Bochlewo, gm. Kazimierz Biskupi

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.01.2023 do 08.02.2023
Autor: Tomasz Wróblewski
Data utworzenia: 24.01.2023
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.01.2023 - 09:30
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 25.01.2023 - 00:05