Obwieszczenie z 23 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.49.2022.7) o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.49.2022.7) stwierdzającej, iż decyzja Starosty Konińskiego nr 86 z 2 lutego 2017 r....

(znak: WA.6740.727.2016) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca budowę siłowni wiatrowej EW6 w ramach przedsięwzięcia pn.: budowa farmy wiatrowej Kazimierz Biskupi o łącznej maksymalnej mocy 21 MW, składającej się z siedmiu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 193 m n.p.t. i sieci kablowej zasilającej nn i Sn - na działce o nr ewid. 215/4, 107/2, 216/2, 215/6, 112, 137/3, 86, 110, 412, 137/1 w m. Bochlewo, gm. Kazimierz Biskupi została wydana z naruszeniem prawa oraz odmawiającej stwierdzenia nieważności ww. decyzji z uwagi, iż od dnia jej doręczenia upłynęło 5 lat

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.01.2023 do 08.02.2023
Autor: Tomasz Wróblewski
Data utworzenia: 24.01.2023
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.01.2023 - 09:26
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 25.01.2023 - 00:05