Obwieszczenie z 23 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.48.2022.7) o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.48.2022.7) stwierdzającej, iż decyzja Starosty Konińskiego nr 87 z 2 lutego 2017 r...

(znak: WA.6740.725.2016) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca budowę siłowni wiatrowej EW4 w ramach przedsięwzięcia pn.: budowa farmy wiatrowej Kazimierz Biskupi o łącznej mocy przyłączeniowej 21 MW, składającej się z siedmiu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 193 m n.p.t. i sieci kablowej zasilającej nn i Sn - na działce o nr ewid. 3/4, 4/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4, 99, 100, 86, 4/3, 3/3 w m. Bochlewo, gm. Kazimierz Biskupi została wydana z naruszeniem prawa oraz odmawiającej stwierdzenia nieważności ww. decyzji z uwagi, iż od dnia jej doręczenia upłynęło 5 lat.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.01.2023 do 08.02.2023
Autor: Tomasz Wróblewski
Data utworzenia: 23.01.2023
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 25.01.2023 - 00:23
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.01.2023 - 00:05