Obwieszczenie z 23 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.47.2022.7) o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 stycznia 2023 r. (znak: IR-IV.7840.47.2022.7) stwierdzającej, iż decyzja Starosty Konińskiego nr 1161 z 9 listopada 2016 r...

(znak: WA.6740.724.2016) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca budowę siłowni wiatrowej EW3 na działce nr ewid. 417, 20/4, 20/3, 19/3 (jedn. ewid. 301003_2 Kazimierz Biskupi, obręb ewid. 0002 Bochlewo) w m. Bochlewo, gm. Kazimierz Biskupi została wydana z naruszeniem prawa oraz odmawiającej stwierdzenia nieważności ww. decyzji z uwagi, iż od dnia jej doręczenia upłynęło 5 lat.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.01.2023 do 08.02.2023
Autor: Tomasz Wróblewski
Data utworzenia: 23.01.2023
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 25.01.2023 - 00:20
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.01.2023 - 00:05