Obwieszczenie z 23 listopada 2022 r. o wydaniu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. decyzji Nr 5/2022 z 21 listopada 2022 r. (znak IR-III.747.56.2022.11) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych ...

... i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.11.2022 do 09.12.2022
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 23.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.11.2022 - 00:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.11.2022 - 00:05