Obwieszczenie z 23 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji Nr 6/2022 z 21 listopada 2022 r. (znak: IR-III.747.55.2022.5) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ...

... ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla zadania pn. „Budowa linii 400kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.11.2022 do 09.12.2022
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 23.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.11.2022 - 00:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.11.2022 - 00:05