Obwieszczenie z 19 stycznia 2023 r. o wszczęciu wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 4/2020 z 14 września 2020 r. (znak:IR-III.747.4.2020.12) o ...

... ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” - Linia kolejowa nr 801 od km 0.810 do km 4.126 oraz linia kolejowa nr 3 od km 310.595 do km 310.673”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 20.01.2023 do 03.02.2023
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 19.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.01.2023 - 07:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.01.2023 - 07:18