Obwieszczenie z 18 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 stycznia 2023 r. (znak: IR-III.7821.13.2022.13) uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Kalisza nr 2/22 z 3 marca 2022 r. (znak: WBUA.6740.02.0004.2021) o ...

... zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.01.2023 do 06.02.2023
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 18.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.01.2023 - 00:57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.01.2023 - 00:05