Obwieszczenie z 18 listopada 2022 r. (znak: IR-IV.7840.49.2022.7) o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Konińskiego nr 86 z 2 lutego 2017 r. (znak: WA.6740.727.2016) zatwierdzającej ...

... projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące budowę siłowni wiatrowej EW6 w ramach przedsięwzięcia pn.: budowa farmy wiatrowej Kazimierz Biskupi o łącznej maksymalnej mocy 21 MW, składającej się z siedmiu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 193 m n.p.t. i sieci kablowej zasilającej nn i Sn - na działce o nr ewid. 215/4, 107/2, 216/2, 215/6, 112, 137/3, 86, 110, 412, 137/1 w m. Bochlewo, gm. Kazimierz Biskupi

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.11.2022 do 07.12.2022
Autor: Małgorzata Hryniewicz
Data utworzenia: 18.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.11.2022 - 14:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.11.2022 - 14:20