Obwieszczenie z 18 listopada 2022 r. (znak: IR-IV.7840.48.2022.7) o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Konińskiego nr 87 z 2 lutego 2017 r. (znak: WA.6740.725.2016) zatwierdzającej ...

... projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące budowę siłowni wiatrowej EW4 w ramach przedsięwzięcia pn.: budowa farmy wiatrowej Kazimierz Biskupi o łącznej mocy przyłączeniowej 21 MW, składającej się z siedmiu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 193 m n.p.t. i sieci kablowej zasilającej nn i Sn - na działce o nr ewid. 3/4, 4/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4, 99, 100, 86, 4/3, 3/3 w m. Bochlewo, gm. Kazimierz Biskupi

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.11.2022 do 07.12.2022
Autor: Małgorzata Hryniewicz
Data utworzenia: 18.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.11.2022 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.11.2022 - 14:17