Obwieszczenie z 18 listopada 2022 r. (znak: IR-IV.7840.47.2022.7) o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Konińskiego nr 1161 z 9 listopada 2016 r. (znak: WA.6740.724.2016) zatwierdzającej ..

...  projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące budowę siłowni wiatrowej EW3 na działce nr ewid. 417, 20/4, 20/3, 19/3 (jedn. ewid. 301003_2 Kazimierz Biskupi, obręb ewid. 0002 Bochlewo) w m. Bochlewo, gm. Kazimierz Biskupi

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.11.2022 do 07.12.2022
Autor: Małgorzata Hryniewicz
Data utworzenia: 18.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.11.2022 - 14:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.11.2022 - 14:17