Obwieszczenie z 14 marca 2023 r.o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego z 13.03.2023 r. (IR-III.7821.10.2022.4), którym zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 13/2022 z ...

... 1.03.2022 r. (znak: WD.6740.55.2021.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo - etap I.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 17.03.2023 do 31.03.2023
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 14.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.03.2023 - 00:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.03.2023 - 00:05