Obwieszczenie z 14 marca 2023 r. o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z 27 lutego 2023 r. (znak IR-III.747.4.2023.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131 w obrębie ewidencyjnym 0003 Gronówko, gmina Lipno, powiat ..

... leszczyński, woj. wielkopolskie w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa SE 220/110 kV Leszno Gronowo Etap II”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 17.03.2023 do 31.03.2023
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 14.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.03.2023 - 00:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.03.2023 - 00:05