Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ...

... Świnoujściu, dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN 200 MOP 6,3 MPa na terenie gminy Stare Miasto. Odcinek od wpięcia do projektowanego gazociągu w miejscowości Nowy Świat do Centrum Logistycznego w Żdżarach" (znak: IR-V.7840.218.2022.10)

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 19.01.2023 do 02.02.2023
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 16.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.01.2023 - 09:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2023 - 09:46