Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r., zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa linii kolejowej na odcinku 2.2.2...

w zakresie: fragmentu linii kolejowej nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka na odcinku od km 3,405 do km 8,633, fragmentu linii kolejowej nr 394 Poznań Krzesiny – Kobylnica na odcinku od km 3,807 do km 9,185, fragmentu linii kolejowej nr 984 Poznań Franowo PFB – Poznań Franowo PFA T209/200/150/103 na odcinku od km 0,000  do km 0,120, od km 0,879 do km 2,680; w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: Prace na obwodnicy towarowej Poznania” (znak: IR-V.7840.3.7.2022.6) .

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.06.2022 do 07.07.2022
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 20.06.2022
Osoba publikująca: Grażyna Kaznowska
Data publikacji: 20.06.2022 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Kaznowska
Data aktualizacji: 23.06.2022 - 00:05