Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji ...

... projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=6 300 m3/h MOP 6,3 MPa, zlokalizowanej przy gazociągu systemowym DN500 relacji Odolanów-Załęcze w pobliżu miejscowości Słupia Kapitulna”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 20.09.2022 do 04.10.2022
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 16.09.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.09.2022 - 00:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.09.2022 - 00:05