Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką ..

...  nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I od km 5+335,29 do km 10+964”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 16.09.2022 do 30.09.2022
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 14.09.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.09.2022 - 00:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.09.2022 - 00:05