Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 14.06.2022 r. (znak: IR-III.7821.21.2021.4) uchylającej w części decyzję Starosty Pilskiego Nr 826 z 28.09.2021 r.

(znak: AB.6740.331.2021.VIII) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo w zakresie: budowy nowego odcinka drogi powiatowej, budowy chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego ,i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy .

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 20.06.2022 do 04.07.2022
Data utworzenia: 20.06.2022
Osoba publikująca: Grażyna Kaznowska
Data publikacji: 20.06.2022 - 07:49
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Kaznowska
Data aktualizacji: 20.06.2022 - 12:37