Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2021 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa linii kolejowej na odcinku 1.4 w zakresie: fragmentu odcinka 1.4.1 obejmującego linię kolejową nr ...

... 395 Zieliniec – Kiekrz od km 11.792 do km 12.347, od km 12.786 do km 13.025 oraz od km 16.460 do km 16.540; fragmentu odcinka 1.4.2 obejmującego linię kolejową nr 395 Zieliniec – Kiekrz od km 13.025 do km 14.674, linię kolejową nr 803 Poznań Piątkowo – Suchy Las od km -1.055 do km 0.006, linię kolejową nr 354 Poznań PoD – Piła Główna na odcinku od km 4.528 do km 5.145, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.:  Prace na obwodnicy towarowej Poznania"

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.10.2021 do 28.10.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 11.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.10.2021 - 00:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.10.2021 - 00:05