Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2022 r. o wydaniu decyzji nr 10/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 450 od km ok. 36+123 do km ok. 36+222 realizowanej w ramach ...

...  zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Smolniki wraz z rozbiórka istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.09.2022 do 28.09.2022
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 09.09.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.09.2022 - 00:57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.09.2022 - 00:05