Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02 sierpnia 2022 r. o wydaniu:

  • postanowienia Wojewody Wielkopolskiego z 22.07.2022 r. (znak: IR-III.7821.14.2020.4) o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Poznania Nr 778/2020 z 30.04.2020 r. (znak:UA-IV.6740.3041.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą :„Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”,
  • decyzji Wojewody Wielkopolskiego 29.07.2022 r. (znak: IR-III.7821.14.2020.4) uchylającej w części ww. decyzję Prezydenta Miasta Poznania i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy
Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 05.08.2022 do 19.08.2022
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 02.08.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.08.2022 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.08.2022 - 08:07