Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 88/21 z dnia 1 czerwca 2021 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.:"Budowa sieci ...

... kanalizacji sanitarnej tłocznej – w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 178”, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 125, obręb ewid. 0001 Trzcianka, jedn. ewid. 300207_4 Trzcianka

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 02.06.2021 do 16.06.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 01.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2021 - 00:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.06.2021 - 00:05