Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 8 dnia października 2021 r. o wydaniu decyzji nr 17/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa włączenia drogi wewnętrznej D19P do drogi krajowej nr 12 wraz z budową pasa lewoskrętów z kierunku ...

... Wschowy oraz przebudową odcinka drogi wewnętrznej D19P od włączenia do drogi krajowej nr 12 do wysokości działki nr 180”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 13.10.2021 do 27.10.2021
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 08.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.10.2021 - 00:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.10.2021 - 11:37