Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 8 dnia października 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 17/2021 z dnia 29 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ..