Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 7 dnia października 2021 r. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 3/2020 z dnia 30 października 2020 r. (znak: IR-III.747.22.2020.8) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w ...

... zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska (etap I)

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.10.2021 do 26.10.2021
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 07.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.10.2021 - 00:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.10.2021 - 00:05