Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 5 lipca 2024 r. dotyczące wydania decyzji nr 26/2024 (znak: IR-III.7820.27.2024.MPB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek - Rogalin. Część I Rogalinek”