Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 28.06.2024 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 27.06.2024 r. (znak: IR-III.7821.23.2023.EFS) uchylającej w całości decyzję nr 714/2023 z 6.09.2023 r. (znak: UA-IV.6740.82.2022) o zezwoleniu na ...

... realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Rzepińskiej na odcinku od ulicy Małoszyńskiej do ulicy Cmentarnej w Poznaniu

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 04.07.2024 do 18.07.2024
Autor: Agata Bartkowiak
Data utworzenia: 28.06.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2024 - 10:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.07.2024 - 00:05