Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 17 czerwca 2022 r. o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 20/2022 z 20 maja 2022 r. (znak IR-III.747.14.2022.2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie...

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 200, MOP 6,3 MPa na terenie gminy Stare Miasto. Odcinek od wpięcia do proj. Gazociągu w msc. Nowy Świat do Centrum Logistycznego w Żdżarach"

 

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 22.06.2022 do 06.07.2022
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 20.06.2022
Osoba publikująca: Grażyna Kaznowska
Data publikacji: 20.06.2022 - 10:37
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 23.06.2022 - 10:09