Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 10 marca 2023 r. (IR-V.7840.6.2023.8), informującego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 33/23 z 10 marca 2023 r., znak: IR-V.7840.6.2023.8, udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.: ...

...  „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Nowe Skalmierzyce – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków”, zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 1237/1, obręb 0018 Skalmierzyce; 195/4, obręb 0003 Boczków, jedn. ewid. 301702_5 Nowe Skalmierzyce

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 13.03.2023 do 27.03.2023
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 10.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.03.2023 - 11:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.03.2023 - 11:53