Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 1 lipca 2024 r. (znak: IR-III.7820.91.2024.MD) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ramach ...