Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 4/23 dla inwestycji pn: „Odtworzenie ciągłości morfologicznej koryta rzeki Teleszyny. Wykonanie doprowadzalnika i odprowadzalnika wraz z budowlami hydrotechnicznymi/...

...inżynierskimi" w m. Kwiatków, gm. Brudzew (znak: IR-V.7840.209.2022.2)

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 20.01.2023 do 03.02.2023
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 17.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.01.2023 - 00:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.01.2023 - 00:05