Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2020 r.”.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 mln zł. Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.  

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w terminie do 21 lutego 2020 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż za wkład własny w całkowitych kosztach projektu powyżej 30%, Wnioskodawca otrzymuje 5 punktów (punkt 1.8 d formularza wniosku). Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Marta Dużyńska
Data utworzenia: 14.02.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.02.2020 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.02.2020 - 09:46