Otwarty konkurs ofert w obszarze wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością