Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z tereny województwa wielkopolskiego w 2023 r.

Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa nr 424/2023 z dnia 28 marca 2023 r. działa Wicekurator Oświaty Pani Aleksandra Maria Kuź, ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2023 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji, które zorganizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego w okresie letnich wakacji w celach rekreacyjnych oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych połączony z rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży w kraju, w formie półkolonii, kolonii i obozów.

Link do formularza pisma przewodniego: http://formularze2.kuratorium.poznan.pl/wypoczynek_letni_dofinansowanie/

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do kancelarii urzędu lub przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dofinansowanie wypoczynku 2023 r.”.

Autor: Aleksandra Maria Kuź
Data utworzenia: 24.04.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.04.2023 - 14:32
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 02.06.2023 - 15:12