Nowe zasady udzielania zezwoleń na studia

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z dnia 22 lutego 2019 r. w przypadku wniosków składanych od 27.04.2019 r. obowiązywać będą nowe zasady obliczania wysokości środków finansowych na pobyt w Polsce, jakie musi wykazać cudzoziemiec, aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia.

Główna zmiana dotyczy konieczności uwzględniania kosztów utrzymania takich jak czynsz, opłaty eksploatacyjne (prąd, gaz, woda śmieci). W związku z powyższym, w zakładce formularze do pobrania znajduje się druk oświadczenia, który powinien zostać wypełniony i podpisany, a następnie załączony do wniosku o pobyt czasowy na studia.

Oświadczenie dotyczące kosztów zamieszkania

Autor: Wojciech Stypiński
Data utworzenia: 26.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.04.2019 - 19:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.06.2019 - 07:16