Komunikat

Potwierdzanie dopełnienia doskonalenia zawodowego

W świetle art. 21a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, cyt.: „Do dnia 31 grudnia 2020 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy artykułu 12-12h ustawy zmienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio.”

Mając na uwadze powyższe dyspozytor medyczny po zakończeniu okresu edukacyjnego przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania KARTĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO celem potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Nie dotyczy osób, którym okres edukacyjny skończył się w 2017 roku i wcześniej.

Kartę doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego należy przesłać na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 27.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.05.2019 - 14:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.05.2019 - 14:51