IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

15 stycznia br. ruszył nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 31 marca 2024 r. Tematem tegorocznej edycji są polskie tradycje wielkanocne.

Koła Gospodyń Wiejskich są jednym z filarów polskiej kultury ludowej. Przechowują, dbają i kontynuują tradycje wiejskie: pieśni ludowe, kuchnię polską, wiejskie obrzędy, zwyczaje rolnicze itp. Często działalność Kół Gospodyń Wiejskich są okazją do spotkań, rozmów, zawarcia nowych znajomości.

KGW samodzielnie się zgłaszają poprzez:

  • przesłanie poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,
  • potwierdzenia wpisu koła do odpowiedniego rejestru,
  • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez członkinie KGW, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego ich działalność.

Materiał należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs.KGW@prezydent.pl(link wysyła e-mail). Powinien on zawierać nazwę oraz logo KGW (jeśli takowe posiada) oraz prezentować najważniejsze informacje o Kole, jego działalność i zrealizowane inicjatywy.

Film należy przesłać w jednym pliku używając jedną z ogólnodostępnych platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge) w formie wygenerowanego linku, który należy zawrzeć w treści maila wraz z kartą zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w regulaminie konkursu załączonego poniżej.

Logo konkursu - tytuł konkursu, poniżej pałac prezydencki, wszystko otoczone czerwonymi koralami

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 26.01.2024
Osoba publikująca: Karina Antczak
Data publikacji: 26.01.2024 - 15:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.02.2024 - 08:10