Instytucje realizujące programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie