Wojewoda zainterweniował w sprawie wiaduktu w Konarzewie na trasie S5

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi związanymi z przedłużającą się budową drogi S5 w gminie Stęszew, prowadził rozmowy z GDDKiA w Poznaniu o możliwościach rozwiązania tej uciążliwej sytuacji i przyśpieszenia prac budowlanych. Wojewoda polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego pilne przeprowadzenie kontroli na budowie węzła w celu oceny stanu zaawansowania i prawidłowości wykonania robót.

Wojewoda wielkopolski otrzymywał sygnały od zaniepokojonych sytuacją mieszkańców gmin sąsiadujących z budowaną drogą ekspresową S5 Poznań-Wrocław. Wskazany odcinek S5 rozpoczyna się od węzła na przecięciu z autostradą A2 (Głuchowo), a kończy na węźle Mosina. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Długość odcinka to blisko 16 km. - Mam nadzieję, że warunkowe pozwolenie na użytkowanie choć w części zniweluje problemy komunikacyjne, choć wszystkie roboty nie zostały jeszcze zakończone. W związku z tym apeluję o zachowanie szczególnej uwagi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.  

GDDKiA w Poznaniu 27 czerwca br. zwróciła się do WINB-u o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego na węźle Konarzewo nad drogą ekspresową. Z kolei wojewoda Zbigniew Hoffmann zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pilne przeprowadzenie kontroli na budowie węzła w dniach 28-29 czerwca w celu oceny stanu zaawansowania i prawidłowości wykonania robót. Nadzór budowlany musiał stwierdzić, na ile stan wykonanych robót na węźle Konarzewo umożliwi przejezdność w kierunku poprzecznym w ciągu drogi powiatowej nr 2412P.

Po dokonaniu kontroli obowiązkowej w dniu 29 czerwca br., biorąc pod uwagę interes społeczny, WWINB udzielił warunkowego pozwolenia na użytkowanie dla wiaduktu drogowego WD-1 nad drogą ekspresową S5 w km 2+813,91 w ciągu drogi powiatowej nr 2412P wraz z najazdami na obiekt oraz przepustami pod droga powiatową nr 2412P.

- W związku z niewykonaniem wszystkich robót wykończeniowych i niektórych elementów związanych z wiaduktem, zobowiązano inwestora do ich zakończenia do końca października 2018 roku. Z powodu niewykończenia ścieżki pieszo-rowerowej i zatok autobusowych dopuszczono jedynie ruch samochodowy w oparciu o tymczasową organizację ruchu - mówi Aida Januszkiewicz-Piotrowska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego.

Kolejne udostępnianie przejazdów poprzecznych nad budowaną trasą tj. przede wszystkim drogą wojewódzką nr 431 (węzeł Mosina) planowane jest do końca lipca br.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 29.06.2018
Osoba publikująca: Tomasz Stube
Data publikacji: 29.06.2018 - 15:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.07.2018 - 08:09