Dotacja na podręczniki dla szkół

Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o uruchomienie kolejnych środków finansowych w wysokości 10 906 933,00 zł, na wyposażenie szkół podstawowych i oddziałów dotychczasowych gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. - Przyznana transza pozwoli zapewnić sfinansowanie tego zadania dla wszystkich wnioskujących samorządów w Wielkopolsce - ocenia wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wstępnie Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło dla województwa wielkopolskiego kwotę 27 440 000,00 zł. Środki te zostały już rozdysponowane przez wojewodę. Dotację celową na realizację zadania otrzymało dotychczas 170 z 246 organów prowadzących szkoły (156 gmin, 13 powiatów, 1 samorząd województwa).

W roku szkolnym 2018/2019, zostaną zapewnione nowe materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów - klas I do VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum. W ramach dotacji podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów kupowane są co trzy lata. W tym roku, zestawy nowych podręczników zostaną zakupione dla uczniów klas II, V i VIII szkoły podstawowej oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum. Pozostali uczniowie będą mieli dostęp do zestawów zakupionych w poprzednich latach.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 18.07.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 18.07.2018 - 13:20
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.07.2018 - 13:38