Dofinansowanie dla projektów z Programu Wieloletniego "Niepodległa"

Wszystkie trzy projekty zgłoszone przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do konkursu na dofinansowanie projektów z Programu Wieloletniego "Niepodległa" otrzymają wsparcie.

Do konkursu w ramach Priorytetu 2 Schemat 2C Programu Wieloletniego "Niepodległa" organizatorzy z 15 województw zgłosili 39 projektów. Łączna wartość inicjatyw dopuszczonych do oceny przez ekspertów wynosiła ponad 4,1 mln zł. Punktacja przez Zespół opiniodawczo-doradczego była podstawą decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej o dofinansowaniu 20 projektów z 13 województw.

Wojewoda wielkopolski otrzymał dofinansowanie wszystkich zgłoszonych projektów:

Spot filmowy - "Powstanie Wielkopolskie Zwycięstwo - 12 scen z życia Prauzińskiego"

Spot opowiada o losach Leona Prauzińskiego - malarza Powstania Wielkopolskiego i jego obrazach. W filmie wystąpią potomkowie Leona Prauzińskiego, którzy do dzisiaj kultywują pamięć o swoim ojcu i dziadku. W posiadaniu rodziny jest wiele pamiątek i fotografii, które dzięki produkcji zostaną udostępnione szerszemu gronu odbiorców.

Realizacja filmowego projektu edukacyjnego - "Zdobycie lotniska na Ławicy. Początki polskiego lotnictwa wojskowego"

Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia 1918 roku - i opanowaniu w dniach następnych większości obiektów strategicznych i wojskowych na terenie Poznania, jedynie Stacja Lotnicza w Ławicy (wówczas jeszcze pod Poznaniem) pozostawała wciąż w rękach niemieckich. Jej zdobycie 6 stycznia oddaliło realną groźbę niemieckich ataków lotniczych, ale przede wszystkim - wraz z równoczesnym zajęciem Hali Zeppelinów i przejęciem zgromadzonych w niej kilkuset samolotów - zapoczątkowało budowę polskiego lotnictwa wojskowego, w znaczący sposób przyczyniając się do zwycięstwa Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 roku. Film przybliży ten kluczowy dla historii Polski i polskiego lotnictwa moment. Ogromnym atutem jest również fakt, że film powstający przy współpracy TVP Poznań, realizowany będzie w autentycznej lokalizacji - koszarach oraz wieży kontroli lotów stacji lotniczej Ławica.

Gra komputerowa "Ku Zwycięstwu"

Projekt gry komputerowej "Ku Zwycięstwu" ma na celu popularyzację obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gra ma zachęcić odbiorców - głównie młodych - do aktywnego i świadomego uczestnictwa w obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Fabuła opiera się na wydarzeniach historycznych z przełomu XIX i XX wieku. Tytuł ma zaprezentować odbiorcy fakty, które doprowadziły do przyłączenia się Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego w 1919 roku. Ukazany zostanie również ważny, choć zapomniany przez szerokie grono społeczeństwa, udział rodziny Zamoyskich (właścicieli ogromnych majątków w zaborach pruskim i austriackim, w tym Kórnika i Zakopanego) podczas I wojny światowej oraz w Powstaniu Wielkopolskim.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 23.05.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 23.05.2018 - 12:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.06.2018 - 11:50