Decyzja o budowie gazociągu na odcinku Witkowo - Września

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy gazociągu w ramach terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Inwestycja dotyczy budowy gazociągu Witkowo - Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - odcinek Witkowo - KZZU - Opatówko.

Prace będą wykonywane na odcinku 35 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 200 mm wraz z światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą.

- Budowa pozwoli na stworzenie funkcjonalnego systemu dystrybucyjnego gazowego w pełni zintegrowanego z systemem przesyłowym, umożliwiającego efektywny rozpływ gazu ziemnego z terminalu LNG i stanowi uzupełnienie kluczowych korytarzy dostaw paliw gazowych w Polsce. Zapewnia zwiększenie zdolności systemowej oraz bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych do istniejących i przyszłych odbiorców przemysłowych oraz dla odbiorców z obszarów gmin Nekla, Witkowo i Września - mówi wojewoda Michał Zieliński.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, co umożliwia Polskiej Spółce Gazowej niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.

Terminal LNG w Świnoujściu powstał w latach 2006-2016 i jest pierwszą tego typu inwestycją w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego.

Autor: Maciej Parysek
Data utworzenia: 24.06.2021
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 24.06.2021 - 15:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.07.2021 - 08:08