Harmonogram

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od dnia 6 maja 2020 r. zostanie wznowione przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, przeprowadzanych po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Z uwagi na aktualną sytuację na terenie całego kraju związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, informuję, że ww. testy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję egzaminacyjną odbędą się wyłącznie pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa, w tym w szczególności poprzez:

  • zakrycie przez osoby uczestniczące w teście kwalifikacyjnym ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki;
  • dezynfekcję dłoni oraz stosowanie rękawic ochronnych przez osoby uczestniczące w teście kwalifikacyjnym przed wejściem do sali, w której przeprowadzany będzie test;
  • oddalenie stanowisk osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego na odległość co najmniej 2 m.

Jednocześnie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zaleca się przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wprowadzenie procedur związanych z pomiarem temperatury ciała osób z zewnątrz  wchodzących do obiektu, w którym przeprowadzany będzie test kwalifikacyjny. Ponadto, zaleca się zwiększenie ilości dostępnych dozowników z płynem dezynfekcyjnym w miejscach ogólnodostępnych budynku, ze szczególnym uwzględnieniem toalet,  regularne dezynfekowanie powierzchni często używanych (między innymi klamek drzwi i poręczy) oraz wywieszenie w miejscu dobrze widocznym szczegółowych informacji dotyczących zachowania odpowiedniej higieny, zachowania odpowiedniej odległości, a także konieczności zakrywania ust i nosa.

Zaznaczam, że Przewodniczący Komisji w przypadku braku zapewnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia podstawowych, niezbędnych środków bezpieczeństwa może odmówić przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Z poważaniem,

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Tomasz Małyszka
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Autor: Mateusz Rusinowski
Data utworzenia: 04.06.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 04.06.2019 - 11:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.01.2022 - 08:45