"Wielkopolska - Wspólna Przyszłość"

 • Wydział Spraw Cudzoziemców
 • PISOP
 • Caritas Poznań
 • ROPS
 • UAM

Celem głównym Projektu jest wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy w województwie wielkopolskim poprzez kompleksowe działania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu we współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Okres realizacji projektu: listopad 2022 – grudzień 2023

Wartość projektu: 6 810 944,02 PLN

Wartość dofinansowania FAMI: 5 108 208,02 PLN

Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 1 702 736 PLN

Cele cząstkowe projektu:

 1. Rozszerzenie oferty informacyjno – doradczej i zwiększenie jej dostępności dla grupy docelowej.
 2. Wzmocnienie procesu integracji uchodźców z Ukrainy poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do aktualnie pojawiających się  potrzeb.
 3. Ułatwienie migrantom adaptacji oraz akceptacji norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce.
 4. Zwiększenie szans uchodźców na rynku pracy
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – uchodźców z Ukrainy w zakresie integracji i adaptacji ze społeczeństwem polskim w województwie wielkopolskim. 6. Wsparcie materialne uchodźców z Ukrainy
 6. Integracja rodzin ukraińskich z rodzinami polskimi poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym.
 7. Budowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej
 8. Rozwój sieci współpracy z innymi organizacjami/instytucjami zaangażowanymi w integrację cudzoziemców
 9. Wzmocnienie potencjału Wydziału Spraw Cudzoziemców do obsługi znacznie zwiększonego napływu cudzoziemców
 10. Usprawnienie procesów legalizacji pobytu, w tym osób z grupy docelowej
 11. Zwiększenie skuteczności komunikacji z klientem, poprzez rozwój kompetencji językowych i kulturowych pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  i budżetu państwa

FAMI
Bezpieczna Przystań
Flaga Polski i godło
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 28.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.11.2022 - 08:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.12.2023 - 10:25