"Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta" - FAMI I

Cel główny projektu to poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.

Okres realizacji projektu: 19.02.2018 – 31.12.2020

Wartość projektu: 10 079 341,87 PLN

Wartość dofinansowania FAMI: 7 559 506,40 PLN

Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 2 519 835,47 PLN

Najważniejsze efekty projektu:

 • podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie sali obsługi B na pl. Wolności w Poznaniu oraz sal obsługi w delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile,
 • podniesienie standardów technicznych i wyposażenie pomieszczeń biurowych Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu i delegaturach,
 • usprawnienie systemu przechowywania i wypożyczania akt spraw zakończonych,
 • pełne wdrożenie opcji śledzenia stanu sprawy na stronie internetowej,
 • wzmocnienie obsady infolinii dla zwiększenia poziomu zaspokojenia potrzeb informacyjnych cudzoziemców,
 • stworzenie portalu informacyjnego migrant.poznan.uw.gov.pl, również w dwóch wersjach obcojęzycznych – angielskiej i rosyjskiej,
 • wyposażenie wszystkich lokalizacji obsługi w infokioski,
 • rozwój aplikacji „cudzoziemcy” wspomagającej zarządzanie sprawami i obieg dokumentów,
 • wdrożenie identyfikacji wizualnej Wydziału i standaryzacja oznakowania miejsc obsługi,
 • zorganizowanie Dnia Otwartego dla cudzoziemców z udziałem zaproszonych instytucji,
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników zaangażowanych w sprawy obywateli państw trzecich poprzez szkolenia, kursy językowe i wizytę studyjną.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

FAMI
Bezpieczna Przystań
Flaga Polski i godło
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 23.07.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 23.07.2021 - 14:46
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 01.02.2024 - 07:34