Przywrócenie obywatelstwa polskiego, pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego?
  • Cudzoziemiec, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r.
 2. Gdzie mogę złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek prześlij na adres:
   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Obywatelstwa i Repatriacji,
   ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 3. Czy muszę złożyć wniosek osobiście?
  • Nie,  możesz wniosek przesłać lub złożyć przez pełnomocnika, ale zgodność kopii załączonych do wniosku dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz lub twój pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 4. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość i obywatelstwo,
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli takie zmiany miały miejsce,
  • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,
  • twoją fotografię.
 5. Jakie są opłaty?
  • 219 zł. Numer konta sprawdź na stronie www.mswia.gov.pl lub poczekaj na wezwanie organu rozpatrującego wniosek.
 6. Ile czasu trwa postępowanie?
 7. Kiedy mogę dostać polski paszport?
  • W Polsce – po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu obywatelstwa polskiego i uzyskaniu dowodu osobistego. Jeśli składałeś wniosek za granicą i tam mieszkasz – po pozytywnej decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego.
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 10:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.10.2018 - 10:25