Stwierdzenie nieważności paszportu

Kto, kiedy i w jakiej formie stwierdza nieważność paszportu?

  1. Organ paszportowy, który wydał dokument paszportowy, stwierdza nieważność dokumentu paszportowego, jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy.
  2. Stwierdzenie nieważności dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji, od której nie przysługuje odwołanie.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:16