Obowiązek zwrotu paszportu

Kiedy należy zwrócić paszport?

  1. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić posiadane dokumenty paszportowe do dowolnego wojewody lub konsula.
  2. Dokument paszportowy osoby zmarłej przekazuje się do dowolnego wojewody lub konsula albo do kierownika urzędu stanu cywilnego, sporządzającego akt zgonu tej osoby, który fizycznie anuluje dokument paszportowy i przekazuje go do dowolnego wojewody.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 08:15
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2022 - 11:44