Odmowa wydania paszportu

Kiedy odmawia się wydania dokumentu paszportowego?

 1. Organ paszportowy, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, odmawia jego wydania:
  • w przypadku gdy na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrów organ paszportowy nie potwierdził zamieszczanych w dokumencie paszportowym danych osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, wskazanych we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego;
  • w przypadku gdy na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrów organ paszportowy nie potwierdził obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;
  • w przypadku gdy wnioskodawca nie wniósł wymaganej opłaty za paszport lub za paszport tymczasowy;
  • w przypadku gdy nie została wyrażona zgoda na wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej przez matkę i ojca tej osoby, lub nie zostało przedłożone orzeczenie sądu rodzinnego wydane z uwagi na brak zgodności stanowisk matki i ojca osoby małoletniej lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich na wydanie dokumentu paszportowego;
  • na wniosek sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
 2. Odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.
 3. Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dokumentu paszportowego nie przysługuje w przypadku decyzji wydanej:
  • na wniosek sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 07:51
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2022 - 11:41