Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych na rok 2023 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Wojewoda wielkopolski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poinformował, że pozostała do rozdysponowania kwota środków przewidzianych na 2023 r. w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów przez dopłatę do ceny usługi, zwaną dalej „dopłatą”, w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie wielkopolskim wynosi 2 048 595,99 zł.

Wnioski o objęcie dopłatą z Funduszu w 2023 r. należy składać w terminie od 16 stycznia do 2 lutego 2023 r. Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę doręczony po ww. terminie lub nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę nie podlega rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje:

https://www.poznan.uw.gov.pl/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych-2023...

 

Autor: Jarosław Władczyk
Data utworzenia: 17.01.2023
Osoba publikująca: Jarosław Władczyk
Data publikacji: 17.01.2023 - 11:44
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Władczyk
Data aktualizacji: 17.01.2023 - 14:36